×

Turizm statistikası

İLLİK TURİZM STATİSTİKASI ( 2021) SENTYABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI  ( 01.09.2022)OKTYABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.10.2022)NOYABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.11.2022) DEKABR AYININ TURİZM STATİSTİKASI (01.12.2022)  

Vizasız ölkələr

VİZASIZ GEDİŞ-GƏLİŞ REJİMİ TƏTBİQ OLUNAN ÖLKƏLƏR Hazırda ikitərəfli dövlətlərarası müqavilələrə uyğun olaraq, aşağıdakı siyahıda göstərilən ölkələrlə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılılıq prinsipi əsasında vətəndaşların ikitərəfli qaydada vizasız gediş-gəlişi rejimi tətbiq edilir: I QRUP. - Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin diplomatik və ya xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) pasportuna malik vətəndaşları.Qeyd: Bir sıra ölkələr tərəfindən koronavirus...